Termin rekrutacji do przedszkola określa dyrektor

W roku szkolnym 2014/2015 terminy rekrutacji do przedszkoli określają dyrektorzy przedszkoli w uzgodnieniu z organem prowadzącym. - przypomina Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC

27.01.2015