Dotacja szkolna przysługuje do końca roku szkolnego

Samorząd terytorialny

Jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego...

27.01.2015