Pytanie
Pytanie dotyczy wyłączenia gruntów, znajdujących się w obrębie miasta z produkcji rolnej. Urząd Miejski wymaga odrolnienia według nowych przepisów z września 2014 r. dla projektu budowlanego zamiennego. Oryginalne pozwolenie na budowę zostało wydane przed wejściem w życie powyższych zmian. Nowy projekt zamienny ingeruje tylko i wyłącznie w kształt budynków, które już otrzymały pozwolenie na budowę i nie wpływa na zagospodarowanie terenu.
Czy więc to żądanie UM jest uzasadnione?