Pytanie
Jakie są zasady przyznawania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nauczycielce zatrudnionej na umowę o pracę na czas określony?
Nauczycielka, która jest w ciąży, ma umowę o pracę na czas określony do końca roku szkolnego. Zastępuje nauczyciela będącego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia. Termin porodu przypada na koniec kwietnia. Nauczycielka chciałaby przejść na roczny płatny urlop macierzyński i rodzicielski.
Czy będzie miało takie prawo, jeśli umowa wygasa z końcem roku szkolnego?
Czy może dla kontynuowania zasiłku konieczne byłoby przedłużenie umowy?
Jakie formalności należy załatwić w ZUS-ie?
Czy ochroną przed wcześniejszym wypowiedzeniem umowy o pracę (np. w przypadku skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia i powrotu nauczyciela zastępowanego) byłaby także objęta nauczycielka w ciąży zatrudniona na umowę na zastępstwo?