Zmiana protokołu jest dopuszczalna

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. W jakim trybie należy dokonywać zmian tego protokołu z postępowania?

29.01.2015