Podstawa do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Samorząd terytorialny

Czy ustalając podstawę do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych (nie prowadzących nauczania zintegrowanego) można uwzględnić wydatki bieżące ponoszone tylko w przedszkolach tego samego...

14.06.2010

Interpretacja art. 20 ust. 2 ustawy o lasach

Samorząd terytorialny

Jak powinno się interpretować zapis w ewidencji gruntw i budynkw uwzględnia się ustalenia planw urządzenia lasu i uproszczonych planw urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu?

14.06.2010

Likwidacja gminnej spółki wodno-ściekowej

Samorząd terytorialny

Jak należy ująć w ewidencji księgowej gminy wpływ środkw obrotowych na rachunek bankowy w wyniku likwidacji gminnej spłki wodno-ściekowej?

11.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski