Likwidacja gminnej spółki wodno-ściekowej

Samorząd terytorialny

Jak należy ująć w ewidencji księgowej gminy wpływ środkw obrotowych na rachunek bankowy w wyniku likwidacji gminnej spłki wodno-ściekowej?

11.06.2010