Samowolny demontaż zbiorników po paliwie

Samorząd terytorialny

Jakie działania ma podjąć PINB, jeżeli burmistrz miasta zgłosił, że wykonawca demontując samowolnie zbiorniki po paliwie stworzył zagrożenie dla środowiska?

28.07.2010

Karta wędkarska dla cudzoziemca

Samorząd terytorialny

Czy starosta może wydać kartę wędkarską cudzoziemcowi - rezydentowi, posiadającemu prawo do stałego pobytu na terenie Polski?

27.07.2010