Karol Kozłowski

Karol Kozłowski

Artykuły autora

Śląsk najatrakcyjniejszym inwestycyjnie terenem w Polsce

Samorząd terytorialny

Już po raz siódmy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wybrał najatrakcyjniejsze inwestycyjnie województwo i podregion. Po raz kolejny wygrało województwo śląskie, wśród podregionów triumfowały...

27.12.2011

Sprzeciw w sprawie reorganizacji komisji lekarskich

Samorząd terytorialny

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego w oficjalnym stanowisku wystąpił przeciwko proponowanym zmianom w organizacji komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej....

27.12.2011

Zarządzanie kryzysowe pełne zaniedbań

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli oceniła stan zarządzania kryzysowego. Choć badanie wykazało, że samorządy na ogół prawidłowo reagują na zaistniałe zagrożenia, to wykryte zaniedbania mogą stanowić w...

23.12.2011
1    295  296  297  298  299  300  301  302  303    309