Karol Kozłowski

Karol Kozłowski

Artykuły autora

Eurolider po raz czwarty

Samorząd terytorialny

Przed nami czwarta już odsłona skierowanego do pracowników samorządowych konkursu Eurolider. Dla najlepiej wykorzystując fundusze unijne przygotowano atrakcyjne nagrody. Każdy może zgłosić swojego...

09.12.2011

Szkolenie strażników miejskich – będą oszczędności

Samorząd terytorialny

Podczas szkolenia podstawowego strażników miejskich w skład komisji egzaminacyjnej będą mogły wejść osoby wybrane spoza jednostek straży gminnych biorących udział w szkoleniu. Założenia takie zawiera...

08.12.2011
1    298  299  300  301  302  303  304  305  306    309