Eurolider 2012 to czwarta edycja konkursu, którego celem jest wyróżnienie osób, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz aktywizacji mieszkańców, sięgając po Fundusze Europejskie, zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.

Udział w konkursie mogą wziąć jedynie te osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu. Warunkiem jest żeby projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Organizatorzy podzielili kandydatów na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, druga osób będących przykładowo przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu. Trzech spośród pięciu laureatów wyłoni kapituła konkursu, kolejni zwycięzcy wybrani zostaną przez Euroliderów z poprzednich edycji konkursów oraz internautów. Jest o co walczyć, laureaci konkursu wskazani przez Kapitułę otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł. Laureaci wybrani przez Euroliderów poprzednich edycji konkursu oraz laureat internautów otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 3 000 zł.

Kandydata do konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego, do którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 13 stycznia 2012 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w maju 2012 r. w Warszawie.

Źródło: www.mrr.gov.pl