Karol Kozłowski

Karol Kozłowski

Artykuły autora

Beneficjent wpłaci odsetki na jedno konto

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Konieczność podjęcia działań legislacyjnych wskazała Najwyższa Izba...

21.12.2011

Samorządy były gotowe na przyjęcie sześciolatków

Samorząd terytorialny

Związek Miast Polskich podkreślił, że samorządy były przygotowane na posłanie dzieci od 6 roku życia do szkoły. Związek odparł tym samym zarzuty, że przesunięcie o dwa lata obowiązku szkolnego...

21.12.2011

CPI zażądało sprostowania artykułu nt. ZMOKU

Samorząd terytorialny

Centrum Projektów Informatycznych odniosło się do opublikowanego 15 grudnia br. artykułu dotyczącego ZMOKU. CPI w piśmie skierowanym do Serwisu Samorządowego PAP zażądało sprostowania nieprawdziwych...

20.12.2011

Samorządy będą musiały zacisnąć pasa

Samorząd terytorialny

W odpowiedzi na problem wzrastającego z roku na rok deficytu jednostek samorządu terytorialnego, przygotowano projekt ustawy mającej na celu wprowadzenie górnych limitów zadłużeń. Ponadto zaostrzona...

16.12.2011
1    296  297  298  299  300  301  302  303  304    309