Warszawska OIRP rekomenduje dostawców kas fiskalnych

Rynek

Od 1 stycznia br. kancelarie prawne mają obowiązek rejestrowania swoich obrotów poprzez kasy fiskalne. Wprawdzie czas na zainstalowanie tych urządzeń wydłużono do końca kwietnia, ale nad zakupem...

08.01.2011

Warszawska OIRP rekomenduje dostawców kas fiskalnych

Rynek

Od 1 stycznia br. kancelarie prawne mają obowiązek rejestrowania swoich obrotów poprzez kasy fiskalne. Wprawdzie czas na zainstalowanie tych urządzeń wydłużono do końca kwietnia, ale nad zakupem...

08.01.2011

Radcowie pracują według europejskiego kodeksu

Rynek

Od początku roku radcowie prawni w Polsce będą oficjalnie stosować kodeks etyki Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Kodeks Etyki Prawników Europejskich jest wiążący dla polskich radców...

07.01.2011

Radcowie pracują według europejskiego kodeksu

Rynek

Od początku roku radcowie prawni w Polsce będą oficjalnie stosować kodeks etyki Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Kodeks Etyki Prawników Europejskich jest wiążący dla polskich radców...

07.01.2011

Kancelarie jeszcze nie muszą mieć kas fiskalnych

Rynek

W stosunku do stanu prawnego obowiązującego w roku 2010, przepisy wchodzącego 1 stycznia 2011 r. w życie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

03.01.2011

Kancelarie jeszcze nie muszą mieć kas fiskalnych

Rynek

W stosunku do stanu prawnego obowiązującego w roku 2010, przepisy wchodzącego 1 stycznia 2011 r. w życie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

03.01.2011

Czy kasa fiskalna zagraża tajemnicy zawodowej?

Rynek

Od 1 maja 2011 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych obejmie kolejne grupy zawodowe, m.in. prawników, ale tylko gdy ich obroty za 2010 r. przekroczyły 40 tys. zł. Konieczność...

31.12.2010

Czy kasa fiskalna zagraża tajemnicy zawodowej?

Rynek

Od 1 maja 2011 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych obejmie kolejne grupy zawodowe, m.in. prawników, ale tylko gdy ich obroty za 2010 r. przekroczyły 40 tys. zł. Konieczność...

31.12.2010

Rzecznik patentowy zareklamuje swoje usługi

Rynek

Każdy rzecznik patentowy będzie mógł promować swoje usługi w prasie, radiu i telewizji. Będzie miał też prawo występować w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. To tylko niektóre ze...

27.12.2010

Rzecznik patentowy zareklamuje swoje usługi

Rynek

Każdy rzecznik patentowy będzie mógł promować swoje usługi w prasie, radiu i telewizji. Będzie miał też prawo występować w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. To tylko niektóre ze...

27.12.2010

Pracodawcy za rozwojem projektu CSR

Rynek

Wśród coraz większej liczby polskich pracodawców wzrasta świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na otoczenie. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty...

23.12.2010

Pracodawcy za rozwojem projektu CSR

Rynek

Wśród coraz większej liczby polskich pracodawców wzrasta świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na otoczenie. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty...

23.12.2010

Podcasty Deloitte otrzymały europejską nagrodę

Rynek

Podcasty przygotowywane przez firmę doradczą Deloitte zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie European Podcast Award. Nagrania Deloitte otrzymały nagrodę w kategorii Biznes. Nagrania...

22.12.2010

Podcasty Deloitte otrzymały europejską nagrodę

Rynek

Podcasty przygotowywane przez firmę doradczą Deloitte zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie European Podcast Award. Nagrania Deloitte otrzymały nagrodę w kategorii Biznes. Nagrania...

22.12.2010

Pełnomocnik nie zawsze dostanie wynagrodzenie

Rynek

Jedną z form pomocy prawnej udzielanej stronom postępowania sądowego jest ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Za udzieloną pomoc prawną otrzymuje on wynagrodzenie odpowiednio według zasad...

21.12.2010

Pełnomocnik nie zawsze dostanie wynagrodzenie

Rynek

Jedną z form pomocy prawnej udzielanej stronom postępowania sądowego jest ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Za udzieloną pomoc prawną otrzymuje on wynagrodzenie odpowiednio według zasad...

21.12.2010