Pytająca kancelaria zamierza rozpocząć współpracę z fundacją, w ramach której będzie świadczyć nieodpłatnie usługi prawne na rzecz wybranych przez nią organizacji pozarządowych. Więcej>>>