Trudny problem pisowni nazwisk w różnych krajach

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie wynikają gotowe recepty dotyczące ukształtowania jakichkolwiek - materialnych lub kolizyjnych - norm dotyczących nazwiska. Warto podkreślić, że TS strzeże...

05.04.2011

Stadionowy sąd stwarza iluzję skuteczności

Nie ma wielkich szans, aby te procesy zaczynały i kończyły się na stadionie - twierdzi Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. - Mamy więc do czynienia z...

05.04.2011

Lepiej konstytucję interpretować niż poprawiać

Jesteśmy zasypywani projektami zmian w Konstytucji RP o raczej słabej jakości. Jako środowisko prawników powinniśmy się spokojnie ustosunkowywać do licznych dyskusji - uważa prof. Andrzej Bałaban,...

02.04.2011

Rząd: pakt Euro Plus to nie zobowiązania, a korzyści

Przystąpienie przez Polskę do paktu na rzecz konkurencyjności "Euro Plus" nie nakłada na nas żadnych zobowiązań, nie spowoduje konieczności poniesienia podatku CIT, a jest korzystne dla reputacji...

01.04.2011