Prokurator generalny nie chce podpisywać cudzych decyzji

Prokurator generalny nie powinien być tylko notariuszem, który podpisuje cudze decyzje. Powinien mieć realny wpływ na procedurę awansową, bo z tym wiąże się jakość działalności prokuratury - twierdzi...

19.08.2013

Są nowe narzędzia do sprawnej windykacji

Za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, polscy przedsiębiorcy zyskali nowe środki prawne, mające zapewnić szybką i...

19.08.2013

SN i KRS krytykują prezydencki projekt dot. sądów

Kryteria zaproponowane w prezydenckim projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych które mają decydować o tym, czy dany sąd powstanie, budzą wątpliwości I prezesa Sądu Najwyższego....

16.08.2013

Wciąż trzeba uważać na umowy biur podróży

Umowy z biurami podróży często zawierają kruczki, które umykają uwadze klientów. Nie warto podpisywać ich w pośpiechu, bo niekorzystne klauzule dotyczą m.in. czasu na złożenie i rozpatrzenie...

15.08.2013

Rząd redukuje program na rzecz równego traktowania

Kampania Przeciw Homofobii krytykuje projekt Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Według organizacji po konsultacjach resortowych z programu zniknęła większość przepisów...

14.08.2013

Trudna droga obrońcy do wynagrodzenia za urzędówki

Głównym postulatem w dyskusji o tzw. urzędówkach jest ich zwiększenie pełnomocnikom z urzędu. Choć na tym polu osiągnięcia są wątpliwe, równie karkołomna jest sama droga do uzyskania gratyfikacji za...

13.08.2013

Co dalej z tysiącami spółek z dawnego rejestru?

Z końcem tego roku tracą moc wszystkie wpisy w dawnym rejestrze handlowym. Niestety nikt do końca nie wie, co to oznacza dla majątku ponad 100 tys. spółek oraz 80 tys. innych podmiotów, które nadal...

11.08.2013

RPO: składam kasacje na niekorzyść obywateli

Mamy sukcesy w składaniu kasacji, praktycznie 90 proc. spraw jest przez nas wygrywanych - powiedziała w Senacie Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Złożyłam czterdzieści sześć kasacji...

11.08.2013