Ustawa o in vitro czeka na podpis prezydenta

Senat opowiedział się w piątek za przyjęciem bez poprawek ustawy o leczeniu bezpłodności, w tym metodą pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Premier Ewa Kopacz podziękowała konserwatywnym senatorom...

10.07.2015

Sejm: procesy karne będą protokołowane i nagrywane

Sejm uchwalił w piątek przepisy pozwalające sądom przejść od protokołowania do nagrywania procesów karnych. W Kodeksie postępowania karnego pojawi się obowiązek nagrywania rozpraw przy jednoczesnym...

10.07.2015

Senat za nowelizacją ustawy o sporcie

Senat wprowadził w piątek kilka drobnych poprawek do nowelizacji ustaw: o sporcie oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany mają m.in. pomóc w walce z korupcją i dopingiem w sporcie.

10.07.2015

Senatorowie za nowelą ustawy hazardowej

Senat zaakceptował w piątek bez poprawek nowelizację ustawy hazardowej, która ma umożliwić prowadzenie działalności na terytorium Polski przez spółki europejskie i doprecyzowuje przepisy podatkowe.

10.07.2015

Sejm: wpis do rejestru zabytków z ograniczeniami

Stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych zakłada m.in. nowela ustawy o zabytkach, do której w piątek Sejm wprowadził kilka senackich poprawek. Umożliwiają one m.in. wpis do...

10.07.2015

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Funduszu Kolejowym

Dofinansowanie w wysokości 100 mln zł rocznie na zakup, modernizację i naprawy taboru kolejowego trafi do województw w latach 2016-2020, zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o Funduszu...

10.07.2015

Sejm za e-usługami dla kierowców

Możliwość sprawdzenia online informacji o punktach karnych czy badaniach technicznych pojazdów przewiduje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, przyjęta w piątek przez Sejm.

10.07.2015