Przebywają oni w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r. z wizytą studyjną w Polsce. Pierwszym miejsce, które odwidzili było jednak Ministerstwo Sprawiedliwości, z którym norweska instytucja współpracuje przy projekcie „Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”.
Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i koordynowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Jak informuje MS, wizyty studyjne mają na celu zapoznanie z systemami wparcia ofiar przestępstw funkcjonującymi w Polsce i Norwegii. Podczas spotkania w ministerstwie goście spotkali się z wiceministrem Wojciechem Węgrzynem oraz przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.
Przedstawiono im informacje w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również zaprezentowana zostanie pozostała działalność Departamentu.
Po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się wizyta w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań przy Fundacji „Dzieci Niczyje” w Warszawie. 
Natomiast w środę 2 kwietnia br. goście złożą wizytę w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 82), gdzie spotkają się z sędziami wydziału karnego, a następnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe (ul. Terespolska) spotkają się z prezesem sądu, zwiedzą salę rozpraw, pokój przesłuchań dla dzieci i ofiar zgwałceń, a także Punkt Obsługi Interesantów.
Po południu tego samego dnia zwiedzą Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie (ul. Korotyńskiego).