Zostały zwolnione następujące stanowiska sędziego:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olecku;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świeciu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Turku.

 

Źródło: www.rcl.gov.pl,