Widacki: IPN bezprawnie ujawnia prywatne listy

Ujawnianie prywatnych listów z tzw. teczek Kiszczaka jest sprzeczne z prawem - twierdzi adwokat prof. Jan Widacki. I dodaje, że autorzy tej korespondencji mogą pozwać Instytut Pamięci Narodowej o...

25.02.2016

Rząd zapowiada ożywienie pozwów zbiorowych

Po pięciu latach obowiązywania przepisów o pozwach zbiorowych widać, że nie przyniosły one spodziewanego efektu. O zmiany w tej dziedzinie apeluje rzecznik praw obywatelskich, a rząd zapowiada...

25.02.2016

Zbigniew Ziobro zapowiada większą elastyczność kar

Minister sprawiedliwości chce uelastycznić katalog kar pozbawienia wolności. Najniższa wynosiłaby tylko tydzień i miałaby odstraszać początkujących przestępców. Ale górne granice kar mają wzrosnąć.

25.02.2016

Asesor wróci do sądów z opóźnieniem

Pierwsze konkursy na stanowiska asesorów sądowych ruszą dopiero w połowie 2017 roku, bo wolne stanowiska w sądach mają czekać na absolwentów aplikacji sędziowskiej. Projekt przygotowany przez posłów...

25.02.2016

Zaniedbania prawne przyczyną dymisji szefów stadnin?

Zawieranie przez zarządy obu spółek umów dzierżawy klaczy z zagranicznymi ośrodkami hodowlanymi w sposób, który nie zabezpieczał w pełni interesów polskich podmiotów oraz ograniczał możliwości...

24.02.2016

Prawnik Tomasz Rogala pokieruje Kompanią Węglową

Prawnicy

Członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej Tomasz Rogala będzie przez najbliższe trzy miesiące pełnił obowiązki prezesa tej największej górniczej spółki. Nowy szef spółki jest prawnikiem...

24.02.2016

Rząd przygotuje perspektywiczny plan dla wsi

Resort rolnictwa przystępuje do przygotowania właściwej ustawy o zmianach strukturalnych na obszarach wiejskich, która obejmie poza obrotem ziemią, inne zadania, które powinny być realizowane na...

24.02.2016

Sejm: zniesienie ciszy wyborczej raczej nie przejdzie

Kluby PiS i PSL chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu przygotowanego przez Nowoczesną projektu, który zakłada zniesienia ciszy wyborczej. Kluby PO i Kukiz'15 są, pod pewnymi warunkami, gotowe dalej...

24.02.2016