Naczelna Rada Adwokacka przygotowała uwagi do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". Uwagi zostały wysłane na ręce dr hab. Moniki Zbrojewskiej, wiceminister sprawiedliwości.
- Zapis uprawniający organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, do zarządzenia ocenzurowania korespondencji jest sprzeczny z przepisami dotyczącymi tajemnicy zawodowej, a w szczególności obrończej i narusza prawo tymczasowo aresztowanego do obrony - czytamy w opinii przygotowanej w imieniu samorządu adwokackiego.
NRA zapowiada walkę o utrzymanie zasady tajemnicy zawodowej adwokatów i proponuje resortowi przygotowanie szerszej analizy tego zagadnienia.  

Czytaj: Prezes NRA: będziemy walczyć o tajemnicę adwokacką>>>

  LEX Navigator Postępowanie Karne>>>