Rząd zapowiada wielką reformę w zdrowiu

Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów poinformował minister zdrowia Konstanty...

26.07.2016

Raport: tylko w Polsce oświadczenia sędziów będą jawne

Prawnicy

W żadnym z badanych państw europejskich majątki sędziów nie są jawne stwierdził Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości chce taki obowiązek wprowadzić. A do tego chce...

26.07.2016

Petycje do Sejmu można słać mailem

Petycje do Sejmu RP można składać również mailowo potwierdził szef Kancelarii Sejmu. Zastrzegł jednak, że ma pewne wątpliwości wobec tego kanału komunikacji, związane m.in. z weryfikacją tożsamości...

26.07.2016

RPO: więzienne regulaminy mają być zrozumiałe

Zarządzenia służby więziennej dotyczace skazanych i tymczasowo aresztowanych powinny być pisane językiem zrozumiałym dla tych, do których są adresowane - uważa rzecznik praw obywatelskich. I dodaje,...

26.07.2016