Więcej praw dla tymczasowo aresztowanych

Doprecyzowanie zasad dotyczących przedłużenia tymczasowego aresztowania oraz wzmocnienie interesów przedsiębiorców w razie aresztowania właściciela firmy to najważniejsze zmiany w Kodeksie...

29.05.2008

Giełda na giełdzie

Oferta publiczna Giełdy Papierów Wartościowych rozpocznie się już pod koniec września. Przygotowaniem IPO giełdy zajmuje się konsorcjum doradcze złożone z: Ernst & Young, McKinsey, CDM Pekao, którym...

29.05.2008

Poważne problemy polskiego więziennictwa

Przepełnienie i braki kadrowe to - zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości - największe bolączki polskiego więziennictwa. Mimo to sytuacja jest stabilna. Czy na pewno?

29.05.2008

ITR: Taxand najlepszym doradcą

Prestiżowe wydawnictwo branżowe - International Tax Review uznało sieć niezależnych doradców podatkowych - TAXAND za najlepszą nową firmę doradztwa podatkowego w Europie.

28.05.2008

TK o zasadach odrzucania apelacji

Przepis Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący odrzucenia apelacji z powodu braków formalnych jest niezgodny z konstytucją. Ogranicza on ponad dopuszczalną miarę dostęp do sądu drugiej instancji w...

27.05.2008

Tytuł doktora hc UW dla Eckara Hiena

Prawnicy

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę o nadaniu doktoratu honoris causa UW dr. Eckartowi Hienowi. Z wnioskiem o uhonorowanie dr. Hiena wystąpił Wydział Prawa i Administracji UW....

27.05.2008

Nowa ustawa uprości procedury

Uproszczenie procedur związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych zakłada przyjęty przez rząd, projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...

27.05.2008

Polska gospodarzem konferencji PATLIB 2008

Doroczne spotkanie użytkowników i producentów informacji patentowej z całego świata - PATLIB 2008 - współorganizowane przez Europejski Urząd Patentowy odbędzie się w tym roku w Polsce. Gospodarzem...

27.05.2008

Tytuł doktora hc UW dla Eckara Hiena

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę o nadaniu doktoratu honoris causa UW dr. Eckartowi Hienowi. Z wnioskiem o uhonorowanie dr. Hiena wystąpił Wydział Prawa i Administracji UW....

27.05.2008

TK: Trzy metry na więźnia to za mało

Brak granic czasowych umieszczania skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi wynosi mniej niż 3 metry kwadratowe na osobę, jest sprzeczny z konstytucją - orzekł 26 maja Trybunał...

27.05.2008

Pomoc prawna dla najuboższych

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowuje kolejną wersję projektu ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych. Najbardziej prawdopodobne jest rozwiązanie, w którym decyzję o przyznaniu pomocy...

27.05.2008

Jak chronić myśl naukową w gospodarce?

"Właściwa ochrona innowacyjnych rozwiązań przesądza o przewadze rynkowej i sukcesie instytucji. Jednak znajomość zagadnień poświęconych ochronie własności przemysłowej w grupie naukowców jest nadal...

26.05.2008

Będą nowe zasady naboru i awansu sędziów

Rada Ministrów przyjęła w piątek 23 maja projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewiduje on daleko idącą swobodę przepływu kadr pomiędzy zawodami prawniczymi i określa...

23.05.2008

Wyzwania dla handlu elektronicznego

Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla handlu i biznesu elektronicznego oraz usuwać bariery blokujące rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce - powiedział wiceminister Dariusz Bodgan, podczas...

21.05.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski