Zmiany w ustawach społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Za nielegalne prowadzenie placówek opiekuńczych będzie grozić kara...

19.08.2009

Przepisy MiFID coraz bliżej

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku dotyczącego zgodności nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Od tego prezydent Lech Kaczyński uzależniał ostateczne podpisanie...

18.08.2009

Będą zwolnienia wśród urzędników

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, funduszach celowych i agencjach został przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt przewiduje 10 procentową...

18.08.2009

Biurokracja na bank

Janusz Paczocha i dr Wojciech Rogowski z programu Sprawne Państwo zaprezentowali wyniki badań dotyczące ustawowych kosztów administracyjnych sektora bankowego w Polsce. Ograniczenie obciążeń...

17.08.2009

Są pieniądze na innowacje z KFK

Ponad 300 mln zł z Krajowego Funduszu Kapitałowego na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w znacznej mierze ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie środków na innowacje ze źródeł...

17.08.2009

Komisja Europejska bada konkurencję

Konsumenci z 27 krajów wzięli udział w badaniu Komisji Europejskiej na temat konkurencji na rynku detalicznym. Ponad 60 proc. z nas jest zadowolonych z poziomu przestrzegania przez przedsiębiorców...

17.08.2009

Nie podnosić podatków, ograniczyć szarą strefę

Wzrost obciążeń fiskalnych w sytuacji, gdy polska gospodarka balansuje na krawędzi recesji, może spowodować pogłębienie problemów gospodarczych. Rozważane przez rząd podwyższenie podatków dyktowane...

17.08.2009

Nie ma kryzysu w Polsce

Elastyczny kurs złotego i rekordowo niskie stopy procentowe przyczyniły się do zamortyzowania niekorzystnych efektów załamania globalnej koniunktury. Według analityków Polska wyszła z kryzysu obronną...

14.08.2009

Nowe prawo zamówień publicznych

Spółki nie będą mogły wnosić protestów. Wykonawcy będzie przysługiwało od razu odwołanie wnoszone do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Rząd zmienił prawo zamówień publicznych.

13.08.2009

Prokuratorzy dostaną 1 tys. zł więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom, przedłożone przez ministra sprawiedliwości....

13.08.2009

Jest nowy plan prywatyzacji

Rada Ministrów zaktualizowała Plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Sprzedane będą, m.in. KGHM, Tauron, PGE i Lotos, ale z zachowaniem kontroli ze strony państwa. Wpływy z prywatyzacji kluczowych...

13.08.2009

RM negatywnie o projekcie obywatelskim

Rada Ministrów negatywnie ocenia propozycję odliczenia od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeśli środki te zostaną przeznaczone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne...

13.08.2009

Prezydent podpisał ustawę, ale ma wątpliwości

Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa ta dotyczy kwestii sprawnego zarządzenia systemem bezpieczeństwa państwa w sytuacji kryzysowej, m. in. w sytuacji...

11.08.2009