Prawnicy krytykują zmiany w kredycie konsumenckim

Według ekspertów obowiązek podawania standardowych informacji w reklamach objęty został maksymalną harmonizacją według dyrektywy UE, co powoduje, iż implementacja musi mieć charakter niezmieniony....

07.01.2010

Pozwy zbiorowe budzą wątpliwości

Obecny projekt przewiduje zawężenie katalogu dochodzonych roszczeń z tytułu: roszczenia konsumentów, roszczenia poszkodowanych przez produkt niebezpieczny, roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych,...

07.01.2010

Polański pozwał gazetę za naruszenie prywatności

Roman Polański, który przebywa w areszcie domowym w Szwajcarii, pozwał do sądu dziennik "Le Parisien" za opublikowanie prywatnych zdjęć przedstawiających jego samego oraz jego rodzinę. Jak podała...

07.01.2010

Szykują się ważne zmiany w informatyzacji KRS

Zrównanie ważności dokumentów i informacji (odpisów, wyciągów i zaświadczeń) wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w formie papierowej z tymi, które są wydawane drogą...

07.01.2010

Zmienił się system finansowania ochrony środowiska

Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel trafią do samorządów. Zniknęły gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Pieniądze wpływające do...

07.01.2010

Większość aplikantów notarialnych ma już patronów

Już 70 procent aplikantów przyjętych na pierwszy rok aplikacji notarialnej ma patrona informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort nadal naciska na samorząd notarialny, by ten wyznaczył patronów...

06.01.2010

Transakcje M&A - rola doradcy prawnego

Transakcje fuzji i przejęć to procesy bardzo złożone - zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i nabywanej spółki - wymagające uwzględnienia zagadnień z różnych dziedzin. Zanim nastąpi inwestycja,...

06.01.2010

Audytor wewnętrzny ma mieć studia i praktykę

Kontrola zarządcza

Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku poszerzyła krąg osób uprawnionych do prowadzenia audytu wewnętrznego o osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w...

06.01.2010

Nowa dyrektywa usprawni nadzór nad ubezpieczeniami

Lepszy nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym i bardziej skuteczne narzędzia do oceny ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe wprowadziła nowa unijna dyrektywa Wypłacalność II...

06.01.2010

PIT-y już bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane drogą elektroniczną kolejne po PIT-37 formularze...

06.01.2010

Elektroniczny dokument z KRS ważny jak papierowy

Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego udostępniane w formie elektronicznej będą miały taką samą moc urzędową jak papierowe. Dostęp do wszystkich aktualnych danych wpisanych do KRS ma być powszechny...

06.01.2010

Ustawa o pozwach grupowych podpisana

Prezydent RP podpisał 4 stycznia 2010 r. ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa została w końcowym etapie procesu legislacyjnego zawężona przedmiotowo...

06.01.2010

Trzech kandydatów do Strasburga

Prof. Leszek Garlicki, prof. Roman Wieruszewski i Marek Antoni Nowicki są polskimi kandydatami na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Taką listę rząd wysłał do Zgromadzenia...

06.01.2010