Kredyt podatkowy to pomyłka

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatników CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W...

06.12.2010

Spółdzielcy wystarczy wgląd do rejestru

Spółdzielnia mieszkaniowa nie musi tworzyć dodatkowej listy swoich członków. Wszystkie dane osobowe spółdzielców znajdują się w specjalnym rejestrze, który trzeba prowadzić z mocy prawa....

06.12.2010

Zabieranie prawa jazdy za odmowę alimentów do TK

Prokurator generalny chce zakazać odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Resort pracy natomiast pracuje nad zmianą przepisów, która pozwoli gminom dalej je zatrzymywać....

06.12.2010

Lawina pozwów z administracji trafi do sądów pracy

Zamiast 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach szykuje się lawina pozwów w sądach. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zwolnieniach w administracji rządowej posłowie nie określili kryteriów...

06.12.2010

Czytanie akt przedłuża procesy karne

Jutro, 7 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczące zasad odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych w procesach...

06.12.2010

Unijny nakaz dochodzeniowy ułatwi zbieranie dowodów

Komisja Europejska pracuje nad Europejskim Nakazem Dochodzeniowym w sprawach karnych. Celem instrumentu jest stworzenie kompleksowego mechanizmu, służącego uzyskiwaniu w ramach postępowania karnego...

06.12.2010

BCC postuluje zmianę Kodeksu karnego skarbowego

Nowelizację Kodeksu karnego skarbowego, której celem miałoby być wyłączenie odpowiedzialności karnej tych przedsiębiorców, którzy z własnej woli uregulowali zobowiązania wobec Skarbu Państwa wraz z...

06.12.2010

Prawo do grobu, czyli jak ukraść miejsce pochówku

Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo do grobu na charakter osobisty i majątkowy, ale nie jest prawem własności. Samo uiszczenie opłaty za grób nie ma wpływu na prawo do niego. Wyrok Sądu Najwyższego z...

05.12.2010

Od eksperta do partnera biznesowego

Rynek

Prawnik, który rozumie potrzeby swoich klientów, zarówno te indywidualne (jaki preferują styl kontaktu i sposób pracy, jakie są ich wartości, aspiracje i plany zawodowe), jak i systemowe (strategia...

04.12.2010

Od eksperta do partnera biznesowego

Rynek

Prawnik, który rozumie potrzeby swoich klientów, zarówno te indywidualne (jaki preferują styl kontaktu i sposób pracy, jakie są ich wartości, aspiracje i plany zawodowe), jak i systemowe (strategia...

04.12.2010

UE: więcej informacji dla podejrzanych

Wprowadzenie minimalnych wspólnych standardów ochrony praw procesowych osób podejrzanych, które obowiązywałyby na terenie całej UE, przewiduje projekt nowej dyrektywy. Został on zaakceptowany przez...

04.12.2010

Nowi prezesi i nowi sędziowie w Trybunale

Prawnicy

Od piątku prof. Andrzej Rzepliński jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Bronisław Komorowski wybrał go spośród dwójki kandydatów przedstawionych mu przez zgromadzenie sędziów TK. Drugą...

04.12.2010

W poniedziałek ZUS doradzi niepełnosprawnym

Eksperci będą 6 grudnia udzielać porad dotyczących orzecznictwa lekarskiego i zasad ubiegania się o rehabilitację leczniczą. Niepełnosprawni będą się mogli dowiedzieć, jak poszukiwać zatrudnienia,...

04.12.2010