Min. Gowin: aplikacje nie będą krótsze

Skoro samorządy w ostatnich latach wiele sił i środków zainwestowały w opracowanie nowego programu aplikacji przewidzianego na trzy lata, to niech go realizują - stwierdza minister Jarosław Gowin.

17.05.2012

12 wolnych stanowisk sędziowskich w sądach

Rynek

Stanowisko sędziego sądu okręgowego zostało zwolnione w Łodzi, w Poznaniu - trzy miejsca, w Szczecinie, w Warszawie także trzy stanowiska, we Włocławku oraz we Wrocławiu.Stanowiska sędziego sądu...

17.05.2012

Koszty w kpk: Sejm ma już miesiąc opóźnienia

Do laski marszałkowskiej wpłynął z opóźnieniem senacki projekt zmian w procedurze karnej dotyczący zwrotu kosztów podróży świadków i biegłych. Zeznającym w sprawach karnych przysługiwał do tej pory...

17.05.2012

Partie nie mają jeszcze kandydatów do TK

22 lipca kończy się kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Adama Jamroza. Kandydatury na jego następców grupa posłów i Prezydium Sejmu muszą zgłosić do 22 czerwca. Ja dotąd kluby parlamentarne...

17.05.2012

Skargi do sądu można wnosić przez internet

Weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (poz. 524). Teraz skargę na działanie sądu będzie można wnieść w postaci...

17.05.2012

Dłużej czeka się na wyrok w sprawie pracowniczej

Do pięciu miesięcy wydłużył się średni czas trwania postępowania w sprawach pracowniczych. To efekt wzrostu liczby spraw i likwidacji części wydziałów pracy w sądach rejonowych.

17.05.2012

Rytualny ubój zwierząt będzie dopuszczalny

Od przyszłego roku dochodzić może do konfliktu prawnego pomiędzy krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi zasad uboju rytualnego zwierząt. Swoje obawy w tym zakresie zgłaszają obrońcy praw...

17.05.2012

UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje nową karę dla menedżerów w wysokości do 500 tys. euro za dopuszczenie do naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej przez firmę lub zakazu...

17.05.2012

Wciąż dużo polskich spraw trafia do Strasburga

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadal trafia wiele skarg dotyczących Polski. W ostatnim roku było ich wprawdzie trochę mniej, ale większość z nich odnosi się do tych samych problemów:...

17.05.2012

CBA wszczęło 256 spraw operacyjnych w 2011 roku

W 2011 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło 256, a zakończyło 227 spraw operacyjnych w wyniku, których ponad 600 osobom przedstawiono zarzuty - wynika z informacji o działalności CBA w ub....

16.05.2012

Rząd węgierski krytykuje pracę sędziów

Rząd Węgier skrytykował pracę sędziów, uznając niektóre wyroki, w liście opublikowanym w środę przez węgierską agencję prasową MTI, za zbyt łagodne.

16.05.2012

Sąd odmówił rejestracji "zakazu pedałowania"

Znak zakaz pedałowania, krzyż celtycki, orzeł z rózgami liktorskimi oraz ręka z krzyżem i mieczem nie będą prawnymi symbolami Narodowego Odrodzenia Polski. Warszawski sąd odmówił ich zarejestrowania....

16.05.2012