Kierownik ośrodka pomocy społecznej powinien wystąpić o wsparcie policji dla pracownika socjalnego...
PAP
22.08.2016
W sytuacji powołania się przez lekarzy na klauzulę sumienia, szpital powinien zapewnić pacjentce...
PAP
22.08.2016
Odwrót od zmian w procesie karnym wprowadzonych ustawą z 27 września 2013 r. narzuca konieczność...
Krzysztof Sobczak
22.08.2016
Działania Microsoftu budzą zastrzeżenia polskich urzędów. Chodzi oinwigilacyjne praktyki koncernu....
PAP
22.08.2016
Na skutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością...
Marcin Krudysz
22.08.2016
W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnącej konkurencji pomoc prawna w przedsiębiorstwie...
Krzysztof Sobczak
22.08.2016
Rynek
W transakcyjnej praktyce kontraktowej typu MA wytworzył się standard dotyczący odpowiedzialności...
Andrzej Szlęzak
22.08.2016
Ogłoszono rozporządzenie zmieniające niektóre urzędowe formularze pism procesowych w postępowaniu...
Krzysztof Kwiatkowski
22.08.2016
Problem tzw. kredytów walutowych dotyczy zaledwie kilku banków, dlatego środowisko frankowiczów...
PAP
21.08.2016
Niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw...
Krzysztof Sobczak
21.08.2016
Prawnicy
Uregulowanie e-usług polegających między innymi na uzyskaniu własnych danych o wykroczeniach czy...
Norbert Bonin
21.08.2016
Komisja Europejska ujawniła wysłaną 1 czerwca do polskich władz opinię w sprawie praworządności....
PAP
20.08.2016
20 sierpnia 2016 roku w życie wchodzi ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks...
Krzysztof Sobczak
20.08.2016
Masowe przechwytywanie komunikacji i gromadzenie danych obywateli Wielkiej Brytanii jest konieczne,...
PAP
20.08.2016
Kandydaci na prezesa TVP nie będą musieli mieć stażu na stanowiskach kierowniczych, będą mogli...
PAP
19.08.2016
Uzupełnienie zakresu dokumentów gromadzonych w elektronicznym rejestrze spadkowym o Europejskie...
PAP
19.08.2016
90-stronicowe uzasadnienie pisemne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 sierpnia o częściowej...
PAP
19.08.2016
Zespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził w piątek, że rosyjski zakaz...
PAP
19.08.2016
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński rości sobie uprawnienia, by mówić kiedy...
PAP
19.08.2016
Poznańscy śledczy podjęli decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa ws. billboardu przedstawiającego...
PAP
19.08.2016
Pod koniec grudnia krakowski Sąd Apelacyjny rozpozna apelację w sprawie oddalenia powództwa byłego...
PAP
19.08.2016
W związku z podjęciem na nowo śledztwa ws. śmierci Jolanty Brzeskiej zostanie wszczęte też śledztwo...
PAP
19.08.2016
Prawnicy
Tolerowanie niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu...
Krzysztof Sobczak
19.08.2016
Świadek i pokrzywdzony przestępstwem muszą mieć prawo do efektywnego odwołania do sądu od decyzji o...
Krzysztof Sobczak
19.08.2016
Postanowieniem Prezydenta RP z 26 lipca 2016 r. do pełnienia urzędu powołani zostali czterej nowi...
Marcin Krudysz
19.08.2016
Prawnicy
Nadawcy będą mieli większą swobodę w zawieraniu umów o reemisję - zakłada podpisana przez...
PAP
19.08.2016
Ministerstwo Cyfryzacji złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...
PAP
19.08.2016
Zwiększenie roli ministra środowiska w odwoływaniu wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki (PAA)...
PAP
19.08.2016
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak włączył się w sprawę Polki, której w Niemczech, niedługo po...
PAP
19.08.2016
Śledztwo w sprawie śmierci 64-letniej kobiety, której zwłoki znaleziono w 2011 r. w Lesie Kabackim...
PAP
19.08.2016