Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", od 13 sierpnia 2011 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy instrument pozwalający dyscyplinować byłych partnerów bezpodstawnie utrudniających spotkania z dzieckiem ustalone np. w wyroku rozwodowym. I tak, zgodnie z art. 59815 k.p.c., za każde naruszenie obowiązku w zakresie kontaktów sąd może nałożyć na krnąbrnego rodzica sankcję finansową.

Słabą skuteczność tych przepisów potwierdza najnowszy raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. – Opracowanie, w którym w drodze ankietowej zbadano 295 spraw rozpoznanych przez sądy w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2015 r., wskazuje, że skuteczność przyjętych rozwiązań nie jest dostateczna, gdyż w co piątym przypadku osoba uprawniona nie mogła nadal należycie realizować kontaktów i wniosła o nakazanie zapłaty – wskazuje Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

Zob. też: Konieczne zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi>>>

Dlatego też resort planuje zmianę przepisów. – O konkretnych rozwiązaniach jednak za wcześnie jeszcze mówić – podkreśla wiceminister.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Anna Krzyżanowska