Portal podatkowy ruszy już za 2 miesiące

Od 18 sierpnia 2014 r. będzie możliwe składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie...

18.06.2014

Praca sezonowa dziecka może pozbawić ulgi rodzinnej

Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu jaki...

18.06.2014

BCC przeciwko podwyższaniu podatków i składek

Business Centre Club podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że każde podwyższanie podatków i pozapłacowych kosztów pracy nie znajdzie jego poparcia, ponieważ prowadzi do wzrostu bezrobocia i...

17.06.2014

Surowe kary dla oszustów podatkowych

Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła grupa osób prowadzących przestępczą działalność w zakresie obrotu złomem.

17.06.2014

Dobry przełom roku, potem – osłabienie dynamiki

Na przełomie 2014 i 2015 roku gospodarka będzie się rozwijać najszybciej w aktualnym cyklu koniunkturalnym. Jednak już w pierwszym półroczu 2015 roku dynamika wzrostu zacznie słabnąć - wynika z...

17.06.2014

KIDP: II rata ubezpieczenia OC do końca czerwca

Doradca podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przypomniała, że 30 czerwca mija termin uregulowania II raty ubezpieczenia OC na 2014 rok dla doradców ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej.

13.06.2014

Zmiana danych? Należy powiadomić KRDP

Doradca podatkowy

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem.

13.06.2014

Badanie otoczenia firmy na potrzeby działań promocyjnych

Doradca podatkowy

Przed podjęciem działań promocyjnych należy określić grupy docelowe, do których kierujemy komunikat oraz otoczenie, czyli krąg osób, instytucji i innych podmiotów, które także zetkną się z przekazem...

12.06.2014

MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra za maj

Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w maju 2014 r., które mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi za...

12.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski