Oszuści wystawiają coraz więcej pustych faktur VAT

Przestępcy znaleźli skuteczny sposób na wyłudzenie VAT i obniżenie podatku. Budżet traci miliardy alarmuje Rzeczpospolita. Tylko w 2014 r. urzędy kontroli skarbowej wykryły 207 tys. pustych faktur o...

18.03.2015

Francja bezkarnie łamie zasady fiskalne eurostrefy

Francja znów bezkarnie naruszyła obowiązujące w strefie euro zasady kontrolowania deficytu. Obnaża to stosowanie podwójnych standardów i świadczy o słabości wiążących strefę euro reguł fiskalnych -...

17.03.2015

Prezydent proponuje nowe preferencje podatkowe na B+R

Nowe preferencje podatkowe na działalność badawczo-rozwojową, m.in. zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej przewiduje wniesiony 16 marca br. do Sejmu prezydencki...

17.03.2015

IGB będą efektywniej gospodarować swoim majątkiem

W porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu znajduje się drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych...

17.03.2015

Biura Analiz Sejmowych pyta o podatki

Biuro Analiz Sejmowych przygotowało ankietę, której celem jest uzyskanie danych pozwalających na ocenę prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności. Ankieta ma posłużyć ocenie...

16.03.2015