W większości podmiotów takie działania są prowadzone, choć często nie utożsamia się ich z wewnętrznym public relations. Chodzi tu o różne formy przekazywania pracownikom informacji na temat aktualnej działalności firmy, jej planów krótko oraz długoterminowych. Najpopularniejszą formą są zebrania pracownicze, określone godziny w których można konsultować się z kierownictwem, wewnętrzne newslettery (mailingi), gazetki pracownicze, a także tablice informacyjne. Niektóre firmy organizują regularne imprezy integracyjne, w trakcie których pracownicy są informowani o ważnych decyzjach i planach dotyczących firmy. W nieco mniej formalnej atmosferze mają wtedy okazję przedyskutować z kierownictwem najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji.
Dobra komunikacja i sprawny przepływ informacji wewnątrz firmy jest konieczny do budowania jej wizerunku na zewnątrz. I nie chodzi tylko o pełną wiedzę dotyczącą firmy, jej oferty, kierunków rozwoju itp., ale także stałe monitorowanie satysfakcji z pracy i umiejętności szybkiego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Złe stosunki pomiędzy pracownikami lub pracownikami i kierownictwem, mają niestety bardzo szybkie i negatywne przełożenie na relacje z klientami. Nie można też zapominać, że pracownicy firmy mają istotny wpływ na jej postrzeganie przez dalsze otoczenie – ich opinia znacząco wpływa na to, czy wizerunek jest pozytywny, czy negatywny. Dlatego tak ważne jest nie tylko zapewnienie podwładnym odpowiednich warunków pracy, ale też stałe wsłuchiwanie się w ich opinie, sugestie i pomysły dotyczące działalności firmy. Jako osoby będące najbliżej klienta mogą dostarczyć kierownictwu (nierzadko niemającemu bezpośredniej styczności z klientami), cennej wiedzy potrzebnej do rozwijania prowadzonej działalności.