Sejm zajmie się projektem ustawy o KAS

Na najbliższym posiedzeniu Sejm będzie pracował w pierwszym czytaniu nad wniesionym przez posłów PiS projektem ustawy powołującej Krajową Administrację Skarbową (KAS) w miejsce obecnie...

16.09.2016

Piwo nadal zwolnione z obowiązku banderolowania

Do końca 2018 r. utrzymane zostanie zwolnienia z obowiązku banderolowania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania...

15.09.2016

Uważaj jak się promujesz

Doradca podatkowy

Uleganie trendom i powielanie wzorców w promocji nie zawsze się opłaca. Lepiej zastanowić się, jak nas odbiorą klienci i czy przyjęta strategia komunikacji pokazuje kim naprawdę jesteśmy.

15.09.2016

MF dostosowuje kolejne przepisy do zmian w SC

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób...

14.09.2016

Projekt ustawy o KAS zaakceptowany przez rząd

Rząd poparł poselski projekt ustawy, który zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podporządkowanej ministrowi finansów, w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej,...

14.09.2016

System ochrony środowiska umożliwi zwolnienie z akcyzy

Zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, chcąc nadal korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem...

14.09.2016

Rząd za wysokimi karami dla wyłudzających VAT

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, w którym proponuje się rozwiązania mające ograniczyć wyłudzanie...

14.09.2016

Zmieni się sposób nanoszenia znaków akcyzy na tytoń

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia wprowadzającego możliwość dodatkowego sposobu oznaczania znakami akcyzy opakowań jednostkowych tytoniu do palenia z możliwością wyboru pomiędzy...

14.09.2016