W okresie styczeń - luty 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6 proc. r/r. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-luty 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 3,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w roku 2017.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017 wg szacunkowych danych wyniosło 60,1 mld zł tj. 15,6 proc. planu. W analogicznym okresie roku 2016 r. przekazano 59,3 mld zł środków na wydatki. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 4,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - luty br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów