Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata

PIT Kredyty frankowe

Minister Finansów przedłużył do końca 2024 r. termin obowiązywania rozporządzenia zwalniającego kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Rozporządzenie obejmuje również preferencje w zakresie podatku CIT po stronie kredytodawców.

02.01.2023

Podatnik-przedsiębiorca nie może się bogacić kosztem konsumenta

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne

Podatnik, który stosował niewłaściwą stawkę VAT przy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych i uzyskał Wiążącą Informację Stawkową, że może stosować stawkę niższą, nie ma możliwości korekty i wystąpienia o zwrot nadpłaconego VAT. Zdaniem skarbówki, taka możliwość doprowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika kosztem konsumenta i budżetu państwa.

02.01.2023

Nowe prawo - koniec podatkowej tarczy antyinflacyjnej

VAT Akcyza

Koniec rządowej tarczy antyinflacyjnej oznacza, że wygasną dotychczasowe preferencje w VAT dla paliw, gazu i energii elektrycznej. Ministerialne rozporządzenie utrzymuje natomiast zerową stawkę na żywność i pomoc dla Ukrainy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły jednak odzyskać kwotę VAT od gazu.

29.12.2022

Od zbyt drogiego prezentu pod choinką fiskus może chcieć podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Osoby oczekujące już na wizytę Świętego Mikołaja i prezenty muszą mieć świadomość, że z punktu widzenia prawa świąteczne upominki to nic innego jak darowizny - a te podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Można skorzystać z pewnych zwolnień, jednak by mieć do nich prawo, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W niektórych przypadkach może się więc okazać, że podatek trzeba będzie zapłacić.

24.12.2022

MF zapewnia: opłata cukrowa nie obejmie nowych produktów

Rynek i konsument Finanse

Ministerstwo Finansów wycofuje się z objęcia podatkiem cukrowym koncentratów soków, naturalnego cukru w sokach ani napojów zawierających niewielką ilość naturalnej kofeiny lub tauryny. Przyjęło w ten sposób sygnały przedsiębiorców, którzy wskazywali, że prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania.

23.12.2022

Prawo do poprawki: Polski Ład wciąż zawiera przepisy szkodliwe dla biznesu

CIT PIT Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

Zakaz amortyzacji lokali i niezbyt potrzebne przepisy o przerzucaniu dochodów i przekształceniach spółek - takie regulacje w podatkach dochodowych wciąż bulwersują przedsiębiorców. Kłopoty kreują też nowe przepisy dotyczące różnych form restrukturyzacji spółek. I choć tzw. Polski Ład już naprawiano, to jednak w tych obszarach wciąż prawne buble pozostały i są barierami dla biznesu.

23.12.2022

Choinka i prezenty dla klientów mogą być kosztem podatkowym

Ordynacja CIT Rachunkowość

Świąteczny wystrój firmy nie musi spełniać przesłanki reprezentacji. Wydatki na zakup choinek i bombek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne. Po spełnieniu pewnych warunków odliczyć można także wydatki na upominki dla kontrahentów.

22.12.2022

Minimalny podatek dochodowy według europejskiej dyrektywy od 2024 roku

CIT Podatki międzynarodowe

Nowa unijna dyrektywa przewiduje globalny podatek minimalny do zapłaty przez wielkie międzynarodowe koncerny. Może się zdarzyć, że nawet jeśli taka korporacja będzie miała swoją spółkę zależną w Polsce, to nową daninę zainkasuje inne państwo. Eksperci twierdzą: dyrektywa w dzisiejszym kształcie zniechęci wielkie koncerny do inwestycji w Polsce i Europie Środkowej.

22.12.2022

Zasady składania PIT-11 i PIT-4R do pilnej naprawy

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Obowiązujące przepisy nakazują firmom przygotowywanie PIT-11 i PIT-4R w nierealnych terminach. Problem mają zwłaszcza te podmioty planujące likwidację, które kończą prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczna jest szybka reakcja ustawodawcy i zmiana ustawy o PIT. Zwróciła na to uwagę Czytelniczka Prawo.pl w ramach trwającej właśnie akcji „Poprawmy prawo”.

20.12.2022

Wysoka inflacja, więcej pieniędzy dla komitetów wyborczych

Finanse publiczne Administracja publiczna

Minister finansów ma obowiązek podwyższenia limitów wydatków komitetów wyborczych, w sytuacji gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. Wynika to z przepisów kodeksu wyborczego. Waloryzacja, jak szacuje ministerstwo, spowoduje wzrost kosztów dla budżetu państwa w 2023 roku o 26 tysięcy złotych.

19.12.2022

Skarbówka zagląda na konta i blokuje rachunki jak chce

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Organy podatkowe mają szersze uprawnienia niż prokuratorzy. Mogą zajrzeć w rachunki bankowe i blokować dostęp do pieniędzy na kontach. Możliwości te są jednak coraz częściej krytykowane nie tylko przez doradców podatkowych i prawników, ale także – co pokazują niedawne wyroki – przez sądy administracyjne. Teza jest jednoznaczna - przywileje fiskusa trzeba doprecyzować. Konieczna jest pilna zmiana prawa.

19.12.2022

Odpisy aktualizujące w kosztach po problemach z rosyjską spółką

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Fakt, że na spółkę rosyjską, dłużnika spółki polskiej, nałożono sankcję, to za mało, by uznać, że nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona i odpisy od niej móc zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie, do ukosztowienia wartości odpisów rachunkowych wystarczy postawienie tej spółki w stan likwidacji. Takie stanowisko zajęła skarbówka.

16.12.2022

Fundacje rodzinne do zarządu majątkiem, a nie do spekulacji i oszustw podatkowych

Prawo cywilne Ordynacja CIT Spółki Prawo gospodarcze

W uchwalonej już ustawie o fundacjach rodzinnych poprawiono niedoskonałe przepisy o opodatkowaniu majątku tych fundacji. Dodano jednak karną, 25-procentową stawkę CIT za czynności spekulacyjne. Nie wiadomo jednak, jak ową spekulację będzie rozumiał fiskus. Mimo to, ustawa jest dobrze oceniana przez ekspertów podatkowych.

16.12.2022

Zasady opodatkowania PCC spółek handlowych trzeba doprecyzować

Doradca podatkowy Spółki Poprawmy prawo

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych odnoszą się do kwestii opodatkowania m.in. umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Nie precyzują jednak, o które konkretnie jednostki chodzi. Wyjaśnione są jedynie pojęcia spółki osobowej i kapitałowej. Skutek jest taki, że nie wiadomo, jak opodatkować m.in. umowy prostej spółek akcyjnej. Konieczna jest zmiana prawa.

15.12.2022

TSUE stawia tajemnicę adwokacką ponad potrzeby budżetu, a TK zwleka z rozpatrzeniem skargi

Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy zawodowej i ujawniania schematów podatkowych w Belgii, będzie miał duże znaczenie także dla dalszych losów analogicznych polskich przepisów. Eksperci twierdzą, że tajemnica zawodów zaufania publicznego nie może być ograniczana nawet ze względu na troskę o budżet państwa. Podobna skarga od dawna czeka w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

13.12.2022

WSA: Tylko szef KAS ma podstawy do blokady konta

Ordynacja Doradca podatkowy

Nowelizacja tzw. ustawy o automatyzacji z 8 czerwca 2022 r., dotycząca możliwości blokady rachunku bankowego przez fiskusa (tzw. STIR), ciągle budzi wiele kontrowersji. Niejasne przepisy sprawiły, że kwestią sporną jest nakładanie blokad na rachunki bankowe przez naczelników organów celno-skarbowych - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

12.12.2022

Na koniec roku firmy muszą zweryfikować i wycenić majątek

Rachunkowość

Ustawa o rachunkowości wymaga przeprowadzania inwentaryzacji aktywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Niektóre składniki majątku można spisywać już w październiku. Weryfikacja stanu aktywów nie może trwać dłużej niż do 15 stycznia. Stwierdzone niedobory i nadwyżki trzeba ująć w księgach rachunkowych.

12.12.2022

Fiskus chce daniny solidarnościowej także od straty

Ordynacja PIT Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Organy skarbowe uważają, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się strat z lat ubiegłych. Tymczasem eksperci twierdzą, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby od tego dochodu, którym podatnik faktycznie nie rozporządza, bo pokrył nim stratę z lat ubiegłych, płacił daninę solidarnościową.

12.12.2022

Ulga na zabytki okrojona od 2023 roku – z zakupem pałacyku trzeba się spieszyć

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Nowelizacja Polskiego Ładu ograniczyła zakres ulgi na zabytki. Podatnik, ponoszący wydatki na zakup zabytku nieruchomego, może z niej skorzystać, pod warunkiem poniesienia ich jeszcze w tym roku. Prac konserwatorskich będzie mógł dokonać w 2023 roku. Warunkiem odliczenia jest konieczność posiadania zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie tych prac.

10.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski