Rząd przeznaczy 15 mln zł na kamery w szkołach

Blisko 15 mln zł przeznaczy od stycznia przyszłego roku rząd na zainstalowanie monitoringu w 1,5 tys. szkół wynika z projektu programu Bezpieczna+, przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji, a...

19.05.2015

Matura 2015: na egzaminie historia i informatyka

Maturzyści we wtorek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki. Po południu będzie egzamin z historii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy...

19.05.2015

ZNP zachęca do udziału w pikiecie

Lekceważenie środowiska oświatowego i jego problemów sprawia, że nauczyciele z całej Polski po raz kolejny wyjdą na ulice Warszawy 19 maja - pisze ZNP na swojej stronie internetowej.

18.05.2015

Regulamin korzystania z podręczników

Reforma podręcznikowa nałożyła na dyrektora szkoły nowe obowiązki musi ustalić szczegółowe zasady korzystania z kupowanych przez jego placówkę materiałów edukacyjnych, pamiętając, że mają one służyć...

18.05.2015

Na maturze egzamin z języka francuskiego

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest...

18.05.2015

IBE: nauczyciele historii są zbyt konserwatywni

W codziennej praktyce szkolnej dominuje wykład lub pogadanka, w niewielkim zaś stopniu stosowane są metody aktywizujące - ocenia Instytut Badań Edukacyjnych, który sprawdził, jak szkoły...

15.05.2015