O procesie osiągania gotowości szkolnej z Minister Edukacji Narodowej

Większość szkół jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków, a jeżeli jeszcze w niektórych placówkach znajdują się jakiekolwiek braki, to jest to odpowiedni czas na ich wyeliminowanie - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej.

Ewaluacja pokazała, że im dzieci są starsze tym mniej pytań zadają, a to oznacza, że szkoły niedostatecznie rozwijają i pobudzają wyobraźnie uczniów. "Zależy mi, aby to zmienić" - przekonywała minister edukacji.

W trakcie spotkania omówiono także przygotowywany przez MEN bezpłatny podręcznik, który już we wrześniu otrzymają pierwszoklasiści.

"Nasz podręcznik będzie podręcznikiem na wolnej licencji, na stronie internetowej poświęconej bezpłatnemu elementarzowi opublikowany został generator kart pracy, a wszystko po to, aby każdy nauczyciel miał możliwość dokonywania różnych modyfikacji" - przypomniała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Konferencja, w której wzięła udział minister edukacji "Dziecko w przedszkolu i szkole - proces osiągania gotowości szkolnej" zorganizowana została przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach celem przedyskutowania obecnych zmian w oświacie.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WK

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.