O pięknie i właściwym wykorzystaniu cytatów na diagnozie maturalnej z języka polskiego

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował arkusz z diagnozy maturalnej, którą przeprowadził we wtorek w 50 szkołach. Badanie ma pokazać, czy przyszłoroczni maturzyści są gotowi na nową formułę egzaminu.

Przyszli maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania do tekstów poświęconych pięknu oraz przekręcaniu cytatów. Drugim zadaniem było napisanie wypracowania. Do wyboru były dwa tematy: "Samotność - szansa czy ograniczenie?" na podstawie fragmentu "Wilka stepowego" Hermana Hessego oraz interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka "Zdjęcie".

Na podstawie wyników diagnozy IBE opracuje oraz udostępni nauczycielom w swojej Bazie Narzędzi Dydaktycznych materiały i narzędzia pomocne w przygotowaniu uczniów do przyszłorocznego egzaminu. Dodatkowo w drugiej połowie września 2014 r. eksperci instytutu przeprowadzą z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu warsztaty, na których zostaną omówione wyniki badania i przedstawione rekomendacje.

Monika Sewastianowicz

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.