Kończy się rok szkolny 2016/2017

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków oraz uchwalenie ustawy Prawo Oświatowe zmieniającej strukturę szkół: wprowadzającej 8-letnie szkoły podstawowej i 4-letnie licea oraz likwidującej gimnazja...

23.06.2017