Czteroczęściowa seria "Migaj razem z nami" to komplet materiałów umożliwiających naukę przez pełne dwa lata szkolne, nawet u dziecka, które nie miało dotąd kontaktu z miganiem. Jak wyjaśniają twórcy kursu, pozwala to na wykształcenie kompetencji migowej na poziomie wystarczającym do korzystania z innych materiałów w PJM.

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji multimedialnej, która umożliwia pracę na komputerze – zarówno w klasie jak i w domu. Materiały - klipy wideo - są dostępne do pobrania m.in. na stronach MEN.

Kurs PJM został opracowany przez zespół głuchych i słyszących specjalistów w zakresie surdopedagogiki i lingwistyki migowej kierowany przez dr. Pawła Rutkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rutkowski przypomniał, że na świecie jedna osoba na tysiąc jest głucha, co oznacza, że w Polsce mowa jest o grupie kilkudziesięciotysięcznej mniejszości językowej. Osoby słyszące często nie zdają sobie sprawy z tego, że wokół nich są osoby posługujące się językiem migowym, ponieważ jest to "mniejszość rozproszona w naszym społeczeństwie".

"Sytuacja jest o tyle specyficzna, inna niż w wypadku np. mniejszości etnicznych, że głusi nie mogą wykształcić kompetencji w języku migowym przez interakcję ze swoimi najbliższymi, bo olbrzymia większość z nich po prostu nie miga. Powoduje to, że głuche dziecko styka się z językiem migowym bardzo często relatywnie późno" - wyjaśnił Rutkowski.

Jak mówił, żeby nauczyć się języka migowego, najpierw potrzebny jest kurs wprowadzający do jego nauki. "W bardzo wielu sytuacjach wielką barierą w edukacji dzieci jest to, że właśnie nie mają dostępu do języka migowego" - powiedział.

"Staraliśmy się dostosować nasz kurs do standardów nauczania języków, jakie obowiązują w przypadku języków fonicznych i migowych. Ten kurs pozwala, w naszym rozumieniu, np. przejście poziomów A1, A2. Oczywiście wszystko zależy od tempa pracy, ale mamy nadzieję, że każde z dzieci, które rozpocznie naukę, będzie mogło osiągnąć tę biegłość językową, która pozwoli potem na korzystanie z już istniejących materiałów wykorzystujących język migowy" - dodał.

Podkreślił też, że dzięki kursowi dziecko będzie mogło zacząć poszerzać swoje horyzonty i zdobywać wiedzę. Dodał, że z materiałów korzystać mogą również słyszący rodzice głuchych dzieci.

Plany powstania podręcznika do polskiego języka migowego zapowiadała w październiku ub.r. minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas konferencji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym". O przygotowanie takiego podręcznika zabiegały środowiska osób niesłyszących.(PAP)