Sąd przyznał rację rodzicom, którzy zażądali od gminy zwrotu kosztów przejazdów z dzieckiem i po dziecko do szkoły .

Jak podkreśla RPO, przepisy nie precyzują, czy gmina ma zwracać pieniądze za dwa kursy dziennie, czy cztery. Rzecznik podziela pogląd, że wsparcie ma dotyczyć czterech przejazdów.

Matka niepełnosprawnego ucznia pozwała gminę miejską Krakowa o zwrot kosztów czterech przejazdów. Gmina twierdziła, że może zwracać tylko za dwa.  Podkreślała, że z przepisu ustawy nie wynika wprost, za ile przejazdów rodzicowi należy się refundacja.

W 2017 r. sąd rejonowy zobowiązał gminę do zawarcia umowy o zwrocie kosztów czterech przejazdów. W apelacji gmina wniosła o oddalenie pozwu - Sąd Okręgowy nie przychylił się do tego wniosku i przyznał rację matce, zobowiązując gminę do zwrotu kosztów wszystkich przejazdów.

MEN: samorząd powinien ustalić, kto płaci za transport niepełnosprawnego ucznia>>

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM>>