W piątek w Radzie Dialogu Społecznego rozmawiano m.in. o kształceniu zawodowym.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że pomimo faktu, iż mamy w Polsce najniższe od ćwierćwiecza bezrobocie, to i tak jest stosunkowo duża liczba osób nieaktywnych zawodowo. „Mamy rynek pracowników i kapitał ludzki jest czymś, czym powinniśmy bardzo mądrze gospodarować, począwszy od właściwej edukacji” – przekonywała.

Zwróciła uwagę, że 58 proc. uczniów szkół średnich kształci się w szkołach branżowych, technikach i zawodówkach. Zaznaczyła jednak, że martwi wysoka stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych. MEN uważa, że szansą na odwrócenie tego stanu rzeczy jest włączenie się pracodawców w kształcenie zawodowe.

Jak podkreśliła Machałek, pracodawcy powinni uczestniczyć m.in. w pisaniu programów, określaniu zawodów i przygotowywaniu egzaminów.

Jednak Jarosław Lange z NSZZ „Solidarność” uważa, że w kształceniu zawodowym powinni uczestniczyć również partnerzy społeczni. „Czyli z jednej strony związki zawodowe, a z drugiej pracodawcy” – powiedział.

 
Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
>>

Z kolei zdaniem Jakuba Gontarka z Konfederacji Lewiatan pracodawcy potrzebują m.in. miejsc, gdzie będzie można współpracować z różnymi instytucjami edukacyjnymi. „Potrzebujemy centrów kwalifikacji, umiejscowionych np. przy centrach kształcenia praktycznego” – mówił.

Szef BCC Wojciech Warski podkreślił, cenne jest to, że ktoś wreszcie zajął się sprawą kształcenia zawodowego. „Ostatnie kilka lat zostało w tej materii zmarnowane” – stwierdził. Zaznaczył jednak, że aby działanie rządu było efektywne, potrzebne są środki finansowe. Przekonywał, że pracodawcom musi opłacać się uczestniczenie w procesie kształcenia.

Również Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych uważa, że szkolnictwo zawodowe w ostatnich latach ucierpiało na skutek reform. Jego zdaniem w kształcenie zawodowe należy włączyć nie tylko duże firmy, ale też małych i mikro przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, że należy również rozważyć wprowadzenie m.in. ulg podatkowych dla firm, które będą doposażać sale szkół, czy centrów kształcenia praktycznego.

Wiceminister zapowiedziała, że w kwietniu zostaną zaproponowane kolejne zmiany w kształceniu zawodowym. Zapowiedziała też, że ministerstwo pracuje nad stworzeniem platformy cyfrowej, gdzie m.in. rodzice będą mogli dowiedzieć się po jakieś szkole można łatwiej znaleźć pracę.

RDS w piątek podjęła m.in. uchwałę ws. wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ws. planu pracy na 2018 r. Rada ma się zająć w tym roku m.in. polityką klimatyczną Polski oraz zmianami w kodeksie pracy, które zaproponuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. (PAP)