Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

W glosowanym wyroku Sąd zajął się bardzo ważną zarwno z punktu widzenia procesowego, jak i materialnoprawnego problematyką ważności decyzji wydanych z naruszeniem przepisw dotyczących ochrony...

15.04.2010

Gminy muszą płacić za niedostarczenie lokalu socjalnego

Samorząd terytorialny

Właścicielowi lokalu objętego wyrokiem eksmisyjnym, w ktrym byłemu lokatorowi sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego, wstrzymując jednocześnie eksmisję byłego lokatora do czasu złożenia mu przez...

09.04.2010

Wyrok demolka (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Autor omawia orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przełamującego dotychczasową linię orzeczniczą w sprawach dotyczących zakazu głosowania przez radnego nad uchwałami, ktre mogą dotyczyć jego...

22.03.2010

Uzgodnienia nie są treścią planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Pisma, ktre zostały sporządzone w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie mogą stanowić wiążących ustaleń planu, jeśli nie zostały uwzględnione w uchwale rady gminy.

22.03.2010

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą wyłącznie strony procesu w konkretnej sprawie. Jednakże niski poziom przepisw prawa powoduje, że organy...

19.03.2010

Mniej zobowiązanych do zwrotu bonifikaty

Samorząd terytorialny

Z uchwały Sądu Najwyższego, w ktrej zinterpretował on przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że mniejsza jest liczba osb, ktre muszą zwrcić uzyskaną od gminy bonifikatę od ceny...

26.02.2010

Opłata planistyczna częściowo niekonstytucyjna

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium...

11.02.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski