Regulamin czystości w granicach prawa (NK.VI/MP/0911/42/10)

Samorząd terytorialny

Regulamin utrzymania czystości w gminie jest takim samym aktem prawa miejscowego, jak pozostałe uchwały gminy. Tym samym zawarte w nim regulacje nie mogą wykraczać poza upoważnienie ustawowe ani...

29.11.2010