Potrącenie wierzytelności

Możliwe są dwa rodzaje potrącenia: umowne i ustawowe. Ustawowe potrącenie wierzytelności, w przeciwieństwie do potrącenia umownego, jest instytucją unormowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia...

08.09.2011

Adwokat z urzędu też ma bronić dobrze

Adwokat z urzędu powinien bronić interesów klienta co najmniej tak, jakby to robił, gdyby go ustanowił klient. Adwokatów obowiązują dokładnie te same zasady co aktorów: ważna jest gra na full - bez...

07.09.2011

Nowa ustawa ogranicza prawo do skargi na sąd

Znowelizowana niedawno i podpisania już przez Prezydenta ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadza nowe postępowanie ws. skarg na sąd. W ustawie znalazł się dość kontrowersyjny zapis, który...

07.09.2011

Nowa ustawa ogranicza prawo do skargi na sąd

Znowelizowana niedawno i podpisania już przez Prezydenta ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadza nowe postępowanie ws. skarg na sąd. W ustawie znalazł się dość kontrowersyjny zapis, który...

05.09.2011

Analitycy: banki centralne w centrum uwagi

Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy rozczarowały inwestorw. Mimo, że stopa bezrobocia pozostała niezmieniona (9,1%) to nadal utrzymuje się ona na wysokim poziomie....

05.09.2011

PPP trzeba kontrolować transgranicznie

Zewnętrzna kontrola finansowa musi mieć możliwość sprawdzenia projektów PPP pod kątem ich legalności i gospodarności stwierdziły we wspólnym oświadczeniu regionalne izby obrachunkowe oraz niemieckie...

05.09.2011

Nie będzie e-podpisów

Posłowie zgodnie twierdzą, że rozwój e państwa jest niezwykle ważny. Niestety deklaracje te nie mają pokrycia w faktach. Od końca ubiegłego roku w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii...

04.09.2011

MS: nowa ustawa to nowa jakość w sądach

Przygotowanie i doprowadzenie do wejścia w życie tej ustawy było jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu tak minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skomentował podpisanie w...

03.09.2011

Administrator hipoteki

Instytucja administratora hipoteki została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w lutym 2011 r., a więc jest ona instytucją stosunkowo nową, o jeszcze niewypracowanej praktyce. Znajduje ona...

03.09.2011