Sędzia Baka: brońcie niezależności sądów

Trwajcie zjednoczeni, bądźcie twardzi w obronie niezawisłości sądów i niezależności sędziów - zaapelował do uczestników Kongresu Sędziów Polskich AndrásBaka, były prezes Sądu Najwyższego Węgier, a...

03.09.2016

Piebiak: będzie publiczna debata nad reformą sądów

Po podjęciu strategicznej decyzji o przeprowadzeniu takiej reformy, będzie dialog. Chcemy, by każdy sędzia mógł się wypowiedzieć o tych propozycjach - mówi wiceminister sprawiedliwości Łukasz...

02.09.2016

Pomoc ofiarom przestępstw czeka na nowe pomysły

Zarówno państwowy fundusz jak i działająca w sferze pozarządowej fundacja mają problem z dotarciem ze swoją pomocą do potrzebujących jej ofiar przestępstw mówi sędzia Marek Czecharowski, prezes...

02.09.2016

Ustalanie różnic kursowych metodą podatkową

Przychodami i kosztami wpływającymi na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku jednostek stosujących tzw. podatkową metodę ustalania różnic kursowych są wyłącznie różnice kursowe...

02.09.2016

Europejska konwencja wymaga niezależności sądownictwa

Wymóg niezależności wymiaru sprawiedliwości uznaje się za ogólną zasadę prawa międzynarodowego. A powszechnie obowiązująca regułamówi, że prawo krajowe, w tym konstytucyjnej rangi, nie może stanowić...

02.09.2016

FOR proponuje reformę systemu podatkowego

Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) uważają, że mamy jeden z najgorszych systemów podatkowych w Europie, dlatego przedstawili propozycję jego reformy i wskazali główne problemy obowiązującego...

31.08.2016

RPO: paczka dla więźnia nie tylko od najbliższych

Ograniczenie prawa skazanego do otrzymywania paczek tylko od osób najbliższych w sensie prawnym narusza prawa obywatelskie i jest niehumanitarne uważa rzecznik praw obywatelskich, który przyłączył...

30.08.2016

Piebiak: na razie nie ma decyzji o reformie sądów

Nie ma decyzji politycznej, czy reforma zostanie wdrożona. Po drugie, od koncepcji do projektu legislacyjnego droga daleka. Po trzecie wMinisterstwie Sprawiedliwości nie ma zamiaru przeprowadzania...

30.08.2016