Warto być firmą odpowiedzialną społecznie

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza strategiczne i etyczne zarządzanie firmą, które pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy skutecznością działania, pomnażaniem kapitału a interesem...

18.09.2016

Sędziowskie zgromadzenia popierają uchwały Kongresu

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości popieramy uchwały podjęte na...

18.09.2016

Podatek handlowy bez tajemnic

Do polskiego systemu podatkowego 1 września 2016 r. została wprowadzona nowa danina publiczna - podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to podatek przychodowy, obciążający bezpośrednio przychody z...

16.09.2016