Prawo.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 330,9...
Chinowski Nikodem
30.01.2013
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w środę w Katowicach, że...
Błoński Marek
30.01.2013
Ubezpieczenia społeczne
W ubiegłym roku najlepiej płacono w IT i telekomunikacji. Natomiast najgorzej płatne okazały się...
30.01.2013
Resort pracy szykuje ustawę o tzw. pracownikach domowych, czyli gosposiach informuje Gazeta...
Stolarski Mieczysław
30.01.2013
Rząd przymierza się do wycofania z zapowiadanej w exposè reformy systemu emerytur górniczych -...
Stolarski Mieczysław
30.01.2013
W grudniu 2012 r. pracę podjęło 84 tys. bezrobotnych, czyli o 7,2 tys. osób więcej niż w grudniu...
29.01.2013
HR
Zdefiniowanie na nowo pojęcia dziecka niepełnosprawnego oraz stopnia niepełnosprawności, a także...
29.01.2013
Ubezpieczenia społeczne
30 zł będzie wynosiła dieta za dobę podróży służbowej na terenie kraju - wynika z rozporządzenia...
Kalińska Agata
29.01.2013
Istniejące i nowe spółdzielnie socjalne oraz inne formy społecznej aktywności gospodarczej z...
Błoński Marek
29.01.2013
GUS napisał w badaniu sytuacji demograficznej, że spodziewa się w najbliższych pięciu latach spadku...
29.01.2013
Minister pracy i polityki społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie...
Feder Anna
29.01.2013
Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach w 2012 roku...
Mariański Piotr
29.01.2013
Połowa poszukujących pracy wierzy w networking - Kanada Według ankiety przeprowadzonej w USA i...
29.01.2013
Z danych na koniec grudnia 2012 roku wynika, że 433 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w...
29.01.2013
Środki na walkę zbezrobociem wtym roku wyjątkowo wcześnie trafiły do urzędów pracy, bojuż na...
29.01.2013
Po wymianie oświetlenia na LED pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia...
Krzysztof Zamajtys
29.01.2013
BHP
W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 133) ogłoszony został...
Jarosław Zasada
29.01.2013
BHP
W najważniejszych gałęziach gospodarki, takich jak transport, przemysł chemiczny i budownictwo,...
Podsiedzik Tomasz
29.01.2013
HR
W zakresie podatku dochodowego pracodawca ma status płatnika. Tym samym ciąży na nim kilka...
Paweł Ziółkowski
29.01.2013
Dziś nie wystarczy już mieć tylko dobre wykształcenie i sprawdzać się w praktyce. Obok wymagań...
Tomasz Walat
29.01.2013
W poniedziałek wieczorem po kilkugodzinnych rozmowach przedstawiciele kolejowych związków...
Białkowski Rafał
28.01.2013
Ponad 20 uwag zgłoszono podczas konsultacji społecznych do propozycji zmian w projekcie dotyczącym...
Rakoczy Jan
28.01.2013
W poniedziałek ok. godz. 14 przedstawiciele kolejowych związków zawodowych i pracodawców usiedli do...
Kalińska Agata
28.01.2013
Kiedy pracownik przekroczy kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia...
Piotr Kostrzewa
28.01.2013
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz...
28.01.2013
Powiatowy Urząd Pracy wTychach otrzymał już ponad 5 mln złotych zrezerwy ministra pracy na pomoc...
28.01.2013
Średnia z 10 najwyższych emerytur wypłacanych żołnierzom wynosi ponad 16 tys. zł. A 199...
Dąbrowski Radosław
28.01.2013
Pracodawca zwalniając pracownika nie musi szczegółowo uzasadniać przyczyny wypowiedzenia, bo taki...
Agnieszka Rosa
28.01.2013
78 proc. aktywnych zawodowo Polaków wyraża ogólne zadowolenie ze swej obecnej pracy. Zarazem tylko...
Starzewski Łukasz
25.01.2013