W Japonii o ograniczeniu ryzyka katastrof naturalnych

Środowisko

Czy można zapobiegać klęskom żywiołowym? Jak ograniczać ich skutki? Jak skutecznie współpracować? O tym m.in. dyskutowano w trakcie 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka...

23.03.2015

Miasta przyszłości to te zrównoważone energetycznie

Środowisko

Rola miast we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej oraz korzyści z prowadzenia polityki zrównoważonej energii to główne tematy konferencji inaugurującej działalność Narodowego Funduszu Ochrony...

23.03.2015

Mniej foliowych torebek i opakowań

Środowisko

Do 2020 r. mamy ograniczyć wywożenie odpadów na wysypiska o połowę. Tymczasem od 2030 r. składowanie ma być całkowicie zakazane. Czy w Polsce to w ogóle możliwe? docieka Gazeta Wyborcza.

23.03.2015

Sejm: za brak polskich oznaczeń na detergentach - grzywna

Środowisko

Dystrybutorzy wprowadzający do obrotu detergenty bez polskiego oznakowania będą karani grzywną przewiduje znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która...

23.03.2015

Ze względu na smog Paryż ogranicza ruch samochodów

Środowisko

Ze względu na zanieczyszczenie powietrza, które osiągnęło poziom alarmujący, władze Paryża wprowadzą od poniedziałku ograniczenie ruchu kołowego; na ulice wyjadą tylko samochody o nieparzystej...

21.03.2015

Inspekcja wstrzymała pracę bielskiej spalarni

Środowisko

Decyzję o wstrzymaniu działalności spalarni odpadów medycznych przy bielskim szpitalu wojewódzkim wydał w piątek śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Badania wykazały, że przekracza ona...

20.03.2015

Leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym w lasach

Środowisko

Jedynie w północnej części woj. podkarpackiego i południowo-wschodniej woj. łódzkiego, leśnicy notują małe zagrożenie pożarowe w lasach. W pozostałych nadleśnictwach stopień zagrożenia jest duży, lub...

20.03.2015

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

Środowisko

Uregulowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej - to jeden z celów ustawy krajobrazowej uchwalonej w piątek przez Sejm. Ustawa daje radom gmin narzędzia do podejmowania decyzji w tym...

20.03.2015

4,5 mln zł z UE dla gmin na wodociągi czy kanalizację

Środowisko

4,5 mln zł na wodociągi, kanalizację czy zagospodarowanie odpadów mogą otrzymać z UE podlaskie gminy wiejskie. To ostatnie pieniądze na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

19.03.2015

Sejm: kluby podzielone w sprawie ustawy krajobrazowej

Środowisko

Tylko klub PO zadeklarował w środę w Sejmie poparcie dla projektu ustawy o ochronie krajobrazu. Pozostałe kluby uzależniły decyzję od wprowadzenia do projektu zgłoszonych przez siebie poprawek. PiS...

19.03.2015