"Od początku roku do połowy listopada wilki wyrządziły szkody na kwotę prawie 291 tys. zł. Z kolei straty spowodowane przez bobry wynoszą 199 tys. zł, niedźwiedzie – 81 tys. zł, a żubry prawie 15 tys. zł" - dodała Grabowska.

Wilki w tym roku zabiły 377 owiec, 35 sztuk bydła, po 12 koni i kóz, 9 jeleni hodowlanych oraz dwa daniele. Bobry zniszczyły m.in. 1220 metrów bieżących grobli oraz prawie 12 tys. m sześc. drzew. Niedźwiedzie zniszczyły 221 rodzin pszczelich wraz ulami, a żubry ok. 6 tys. drzewek i ponad jeden hektar upraw rolnych i leśnych.

W ubiegłym roku Skarb Państwa wypłacił 511 tys. zł rolnikom z Podkarpacia za straty wyrządzone przez wilki, bobry, niedźwiedzie, żubry i rysie. Od powstania woj. podkarpackiego (w 1999 r.) odszkodowania wypłacone rolnikom wyniosły 4,7 mln zł.

Za zniszczenia dokonane przez zwierzęta chronione płaci Skarb Państwa, a za szkody zwierzyny łownej - koła łowieckie. W lasach Podkarpacia żyje 8,3 tys. bobrów, 470 wilków, 130 niedźwiedzi i 277 żubrów. 

kyc/ je/