W tym samym czasie na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywać się będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika, Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina, Salon Dworzec i Salon Nieruchomości i Inwestycji Investfield. W sumie w wydarzeniach targowych w Poznaniu weźmie udział prawie tysiąc uczestników z całego świata. Imprezy potrwają do przyszłego piątku.

Jak poinformował dyrektor targów Poleko Michał Hempowicz, targi ochrony środowiska łączą w sobie tematykę energii i energii odnawialnej, tematykę ochrony wody, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, a także ochrony klimatu i powietrza.

„W jednym z pawilonów targowych powstanie miasteczko ekologiczne, w którym prezentowane będą najbardziej pożądane w przestrzeni miejskiej ekologiczne rozwiązania, m.in. samochody napędzane czystymi paliwami, farmy fotowoltaiczne i gotowe rozwiązania fotowoltaiczne dla domu” – powiedział.

Ofertę targów Poleko uzupełni ekspozycja Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej Komtechnika. Poświęcone one będą m.in. utrzymaniu dróg, zieleni miejskiej oraz usuwaniu nieczystości i odpadów komunalnych.

Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina to wydarzenie przygotowane z myślą o przedstawicielach samorządów lokalnych.

„Będą tam eksponowane m.in. stacyjki rowerowe, ławki, oświetlenie uliczne – wszystko to, czym mogą być zainteresowani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci” – powiedziała dyrektor targów Joanna Mizerska.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Kongres Samorządów Gmina 2012, poświęcony rozwojowi regionów i współpracy samorządów, administracji publicznej i biznesu.

Na targach odbędzie się również Salon Nieruchomości i Inwestycji Investfield, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych przedstawią oferty inwestycyjne własnych regionów.

Nową inicjatywą Międzynarodowych Targów Poznańskich jest Salon Dworzec - Lokalny i Regionalny Transport Publiczny. W jego ramach zaprezentowane zostaną produkty, nowości i innowacyjne rozwiązania dotyczące transportu publicznego. Tematyka wydarzenia obejmuje swoim zakresem transport miejski i aglomeracyjny, kołowy i szynowy.

W ramach targów przygotowano specjalistyczne konferencje i sympozja, których tematyka koncentrować się będzie m.in. na funkcjonowaniu kolei regionalnych, międzyregionalnych i aglomeracyjnych, miejskich i prywatnych przedsiębiorstw transportowych, a także efektywności gospodarowania infrastrukturą kolejową i nieruchomościami. 

rpo/ je/ jbr/