Szkody dotyczą głównie strat w uprawach, ubytków w gruntach i uszkodzeń grobli w stawach hodowlanych. W 2011 roku RDOŚ oszacowała szkody wyrządzone przez bobry na 175 tys. zł.

Jak powiedziała we wtorek PAP Sylwia Słowińska z krakowskiego RDOŚ, do tej pory tytułem odszkodowań wypłacono 133,5 tys. zł. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione pokrywa budżet państwa za pośrednictwem RDOŚ.

Z powodu szkód wyrządzonych przez bobry Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała w tym roku zezwolenia na odstrzał 14 tych gryzoni w Małopolsce.

Paweł Średziński z organizacji ekologicznej WWF Polska zwraca uwagę, że istnieje alternatywne, mniej radykalne rozwiązanie zapobiegające szkodom wyrządzanym przez bobry w rolnictwie. Polega ono na montażu rur w tamach bobrowych, mających na celu odprowadzenie nadmiaru wody z terenów zalanych przez bobry. Zdaniem białostockiego RDOŚ, montaż rur w tamach bobrowych jest skuteczny i dużo bardziej efektywny niż rozbiórka tam borowych, które zwykle po kilku dniach zostają odbudowane przez te pracowite zwierzęta.

Bobry w Polsce są gatunkiem chronionym. Żywią się roślinami wodnymi oraz łykiem drzew liściastych. Bobry budując swoje żeremia, ścinają drzewa i obalają je w okolicach rzek, tamując ich bieg. W ten sposób powodują zalewanie upraw. Kopiąc nory, bobry często niszczą brzegi zbiorników wodnych.